Sang og bevægelse


Copyright © All Rights Reserved.

BØRN NATUR & MOTORIK


Sang og bevægelse

Sang og musik er også en meget vigtig del af vores hverdag. Musik giver glæde og det styrker følelsen af fællesskabet at synge sammen.Samtidigt er det en god måde at træne børnenes hukommelse på. Vi synger ofte i løbet af dagen, både spontant og organiseret.

 

1.gang om måned har vi lavet en aftale med en musikpædagog fra musikskolen som kommer og laver musik og bevægelse i vores hjem.


Børn lærer gennem lege og bevægelse. Det er bevist i flere undersøgelser, at børn der bevæger sig meget, har nemmere ved indlæring, sprog, socialitet og meget mere.


Samtidig med bevægelsen er det vigtigt, at få stimuleret alle sanserne. Det gør vi hver dag. Blandt andet er det ikke tit vi har stømper på, da det stimulerer alle sanserne utroligt godt. Massage er også noget børnene dagligt får, da det er vigtigt at man som barne lære at gear ned og finde roen i sin krop .


Vi slår koldbøtter, gynger, triller og snorrer rundt. Vi  løber når vi er udenfor, klatrer over og under træstubber, vi går i forskelligt ujævnt underlag.


Motorik, sansning og bevægelse er et område Henriette brænder rigtig meget for, da hun igennem sin uddannelse som motorikvejleder ved hvor store en betydning den har.


Hver anden uge  har vi lejet multirummet i Allested-Vejle fritidscenter , hvor vi har mulighed for at lave sjove motorikbaner, en masse lege og alle mand får sved på panden.