Pædagogisk Konsulent


Pædagogisk Konsulent


Vi har ansat os en privat pædagogisk konsulent. Hun hedder Tina Nyholm læs mere om hende her : www.Pædagogisk-Motorik.dk


Det betyder, at vi både har tilsyn fra kommunen, men også  tilsyn fra vores egne private konsulent. Hun observerer børnene og os i dagligdagssituationer og rådgiver ved problemstillinger.


Hun yder hjemmebesøg 4 gange om året, hvor vi får sparring og rådgivning. Hun sikrer os at vores pasningsbørn har det godt, at vi ikke overser noget ved et barn og at børnene får den bedste start på livet udenfor hjemmet og bliver klar til børnehaven.Copyright © All Rights Reserved.

BØRN NATUR & MOTORIK