Målsætning


Copyright © All Rights Reserved.

BØRN NATUR & MOTORIK


Målsætning


  •   At barnets personlighed udvikles.

         

  •   At barnet kan begå sig i samspil med andre børn.

       

  •   At udvikle barnets sprog

         

  •   At barnet oplever glæden ved at være i bevægelse.

       

  •   At give barnet et naturligt og godt forhold til naturen.

         

  •   At barnet får den hjælp og støtte, det har brug for.