Privatlivspolitik


 

I forbindelse med EU s Persondataforordning, også kendt som GDPR, som trådt i kraft den 25. maj 2018.


Vi overholder de nye lovkrav, i forbindelse med sikkerhed, behandling og opbevaring af dine

persondata i vores private paningsordning.


Som forælder her hos os, kan I når som helst få oplyst og vist, hvilke oplysninger vi har lagret på dig/jer og dit/jers barn.


Som udgangspunkt er det relevante, og nødvendige oplysninger at have ved kontraktindgåelsen, under pasningsforløbet, men også efter kontraktophør.


Vi har tavshedspligt, og må ikke uberettiget udlevere oplysninger.


Vi videregiver kun oplysninger i det omfang vi er forpligtet til ifølge lovgivningen, når vi får jeres samtykke til det,

eller når det er lovligt iht. advokat som repræsenterer os ved evt. kontraktbrud, løninddrivelse og inkasso.


Persondata opbevares på E-boks ( PC enhed ), og på vores computer, der er sikret med personlig kode.


Der er fastlagte retningslinjer, i forhold til opbevaringspligt og dokumentation.


I forhold til A-kasse lovgivning, ved ledighed og SKAT er vi forpligtet til at fremvise relevant løn

og bevis for ansættelse ( vores kontrakter).


Grundreglen er at samtlige lønkvitteringer, forbliver opbevaret i 5 år efter kontraktophør,

og det er udelukkende ift.dokumentation ved evt. ledighed,eller over for SKAT.


Efter 5 år fulde år, vil alle papir/dokumenter blive slettet.


Billeder af barnet fra pasningstiden er for vores vedkommende kære minder,

og har ligeledes stor og god reklameværdi for os og vores private pasningsordning.


Billeder vil af overstående årsager forblive på vores hjemmeside og på vores facebook side, også efter kontraktophøre.


Forældrene har gennemlæst ovenstående indhold, og accepteret de oplyste vilkår

og betingelser som gør sig gældende ift. EU s Persondataforordning, i den Private Pasningsordning.


Allested/Vejle den 26.7.2018


Henriette Toft Andersen


Kim Henrik Mathiesen


Privatlivspolitik


Copyright © All Rights Reserved.

BØRN NATUR & MOTORIK