Priser

Priser


For en plads pr. 1. januar 2019             7285 kr.

Kommunal tilskud pr 1. januar 2019    5374kr.

Så din pris bliver pr. 1. januar 2019     1911 kr.                                                                                                     


Der betales 12 måneder 


Kommunen giver søskendtilskud til private pasningsordning men ikke økonomisk friplads.


Der gives ikke søskendrabat i juli måned.


Der er pladsgaranti til børnehaven, selvom dit barn bliver passet i en privat pasningsordning.


Copyright © All Rights Reserved.

BØRN NATUR & MOTORIK