Pædagogisk Konsulent

Pædagogisk Konsulent


Vi har tilkøbt os en privat pædagogisk konsulent.


Det betyder, at vi både har tilsyn fra kommunen, men også  tilsyn fra vores egne private konsulent. Hun observerer børnene og os i dagligdagssituationer og rådgiver ved problemstillinger.


Hun yder hjemmebesøg 4 gange om året, hvor vi får sparring og rådgivning.


Hun hedder Tina Nyholm og i kan få mere information på www.Pægagogik-Motorik.dk


Copyright © All Rights Reserved.

BØRN NATUR & MOTORIK